Vật tư là gì?

VẬT TƯ LÀ GÌ? Từ “vật tư” thường được sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và kinh doanh để chỉ các sản phẩm, vật liệu hoặc thành phần cần thiết để sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Vật tư có thể là các nguyên liệu, phụ liệu, linh kiện, máy […]

Xem thêm

Bảng giá thiết bị điện Shihlin Electric mới nhất 2023

Click vào đây để hiển thị bảng giá Shihlin 1-3-2022 theo định dạng file PDF

Xem thêm